Poradna

image-poradna

Odpovídáme na vaše časté otázky

V čem se shoduje/odlišuje pachový ohradník ANTIFER od obdobných přípravků?


Pachový ohradník ANTIFER funguje na principu odpařování velmi intenzivního zápachu, který simuluje lidský pot a pach predátora.
Plachá lesní zvěř má před člověkem respekt, proto se neodváží tam, kde cítí jeho vůni.
ANTIFER je oblíbený pro svou jednoduchou aplikaci, vysokou účinnost a příznivou cenu mezi pachovými ohradníky na českém trhu.
Šest různých variant přípravků (6 různých typů zápachu), které pro vás vyrábíme, umožňuje dlouhodobé používání,
aniž by se zvěř stala vůči ohradníku tolerantní, jako bývá například k plašícím zařízením. 

Kdo může používat pachový ohradník ANTIFER?


ANTIFER má velmi široké využití. Používají jej například myslivci u silnic a dálnic k ochraně motoristů
i zvěře samotné před střety na vozovce. Oblíbili si ho ale i zemědělci, vinaři, chmelaři
nebo zahrádkáři na ochranu svých hospodářských ploch. NOVĚ našel ANTIFER i využití v automobilovém průmyslu,
kde chrání motor a karoserii před kunami.

Jak se pachové ohradníky A používají?


Používají se pomocí savého materiálu formou odpařování. Přípravek aplikujte např. nakapáním na látku nebo buničinu,
kterou umístěte ještě do místy dírkovaného sáčku, sklenice s víčkem s menšími otvory nebo na proužky koberce o velikosti cca 10 x 30 cm
a zavěste na sloupky do výšky cca 50-100 cm a cca 2 - 7 m od sebe po obvodu chráněné plochy. Přípravek aplikujte po 2 – 10 m od sebe
v dostupných místech, které přímo hraniční s loukou nebo lesem, odkud zvěř přichází. Přípravek je účinný po dobu 14-21 dní,
v závislosti na počasí. Po uplynutí této doby je vhodné použít jinou variantu, ze tří vyráběných
(ANTIFER červený typ A, ANTIFER zelený typ B, ANTIFER modrý typ C) - každá obsahuje jiný poměr mastných kyselin (jiný pach).
Tím zabráníte navyknutí zvěře na jeden typ zápachu. Jedna sada výrobků ANTIFER  3 x 750 ml dokáže ochránit minimálně
na jeden měsíc pozemek o velikosti 50 ha nebo délce 2 km, v závislosti na členitosti terénu.

Tip pro vás:
 Optimální výška, do které zavěsíte roztokem nasáklý materiál, je cca 1 m od země (přibližná výška ryje divočáka).
Výšku vždy uzpůsobte druhu lesní zvěře, která vám způsobuje škody.

Doporučení:
V případě výskytu kuny v půdních prostorech, neaplikujete přípravek na dřevěné trámky či jiný materiál,
ze kterých nelze snadno odstranit. V případě škod páchaných kunami na vašem automobilu vyzkoušejte naší NOVOU sadu.
Antifer se aplikuje pouze na nosiče zápachu, které se instalují do míst, kde je potřeba vytvořit pachovou ohradu.

Jak velkou plochu lze s pachovými ohradníky ANTIFER ošetřit?


Jedna sada výrobků ANTIFER roztok 3 x 750 ml dokáže ochránit minimálně na jeden měsíc pozemek
o velikosti 50 ha nebo délce 2 km, v závislosti na členitosti terénu.

V jakém případě může dojít ke snížení účinnosti přípravku  ANTIFER oproti deklarovaným 80%?


Nižší účinnost pachového ohradníku (u červeného typu A a zeleného typu B) může být způsobena postupným přivyknutím zvěře
na lidský pach v případech, kdy lidé divokou zvěř krmí bioodpadem ze zahrádek.
Snížení účinnosti může nastat také v době přirozeného úbytku potravy v přírodě (zima, období sucha).
V obou případech doporučujeme použít nejsilnější varinatu pachového ohradníku ANTIFER modrý typ C, která s těmito stavy počítá. 

 


ÚČINNOST PACHOVÉHO OHRADNÍKU JE 80%.
Všechny vaše další dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle +420 607 017 151 nebo na emailu: info@antifer.cz.

Váš tým ANTIFER